Filia we Włoszczowie

Konkurs Wiedzy "Co wiem o Ziemi Świętokrzyskiej"

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, chcąc upamiętnić sukces społeczności regionalnej zaangażowanej w obronę naszego województwa, uchwalili 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego".  Radni zdecydowali także, że 5-iąty  czerwca każdego roku będzie „Świętem Województwa Świętokrzyskiego". "20 lat. Świętokrzyskie to my" - pod takim hasłem przez cały 2018 rok odbywają się obchody 20. rocznicy utworzenia naszego województwa.                                                                                                                                                  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie i Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, włączając się  w ww. obchody przygotowały dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego  Konkurs Wiedzy "Co wiem o Ziemi Świętokrzyskiej", który został przeprowadzony w dn. 25 kwietnia 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3 we Włoszczowie. Główne cele konkursu to promowanie województwa świętokrzyskiego  i popularyzacja wiedzy o regionie świętokrzyskim, w tym o powiecie włoszczowskim. Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Starosty Włoszczowskiego.
Do konkursu zgłosiło się 28. uczniów z 14. szkół podstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące województwa świętokrzyskiego i powiatu włoszczowskiego (m.in. położenie na mapie, herb, muzea, zamki, zabytki, rezerwaty przyrody). Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy zwiedzili wystawę „Świętokrzyskie jakie cudne”. W organizację konkursu aktywnie włączyli się uczniowie z ZSP nr 3, którzy przygotowali część artystyczną  pt. „Z legend świętokrzyskich”, prezentację multimedialną o szkole, a także  poczęstowali gości, nauczycieli i uczestników słodkimi wypiekami własnej produkcji.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienie:

- I miejsce - Konrad Dziubek ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie (opiekun Grażyna Suliga),
- II miejsce - Aleksandra Duś z Zespołu Szkół w Seceminie (opiekun Ewa Macherska),
- III miejsce - Błażej Chrzanowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Komornikach (opiekun Jolanta Turczyn),
- wyróżnienie - Eliza Mazur ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie (opiekun Grażyna Suliga).

Nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Każdy z uczestników otrzymał upominki promujące powiat włoszczowski i ZSP nr 3. Imprezę uświetniła obecność Urszuli Salwy - dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Sławomira Krzysztofika – wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach i Roberta Ślęzaka - kierownika Wydziału Edukacji, Kultury
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Gospodarzami byli Piotr Dziuba – dyrektor ZSP nr 3 i Mariola Koza – wicedyrektor ZSP nr 3. Konkurs został przygotowany przez Justynę Kowalską z PBW Filii we Włoszczowie  oraz Renatę Basoń, Grażynę Sokolińską  i Anetę Standerską (część artystyczna)  z ZSP nr 3. Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.

J. Kowalska
zdj. Anna Szczecińska; archiwum ZSP nr 3