Filia we Włoszczowie

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wystawa

PBW w Kielcach Filia we Włoszczowie zaprasza na wystawę pt. "Święto Konstytucji 3 Maja".  Konstytucja 3 Maja, właśc. Ustawa Rządowa - uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku - regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Autorami Konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i Stanisław Małachowski. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny". Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji 2018 r. Zapraszamy!

S. Balsam