Filia we Włoszczowie

Konferencja "Wiosenne spotkania z prawem oświatowym"

W dn. 23 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowe odbyła się  konferencja AGORA DYREKTORA "Wiosenne spotkania z prawem oświatowym", zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach dla kadry kierowniczej oświaty województwa świętokrzyskiego.

Program konferencji obejmował wystąpienia dotyczące:

  • propagowania czytelnictwa jako wyzwania XXI wieku,
  • bezpieczeństwa w szkole z uwzględnieniem organizacji krajoznawstwa i turystyki,
  • obserwacji w nadzorze pedagogicznym dyrektora,
  • oceny i awansu zawodowy nauczycieli w pytaniach i odpowiedziach,
  • kalendarium zmian prawa oświatowego.

Konferencji towarzyszyła wystawa  promująca działalność włoszczowskiej filii: ofertę lekcji, nowości z pedagogiki, czasopisma metodyczne i zestawienia bibliograficzne.

Justyna Kowalska