Filia we Włoszczowie

"Czytanie Herberta" - konkurs

W związku z 95. rocznicą urodzin Zbigniewa Herberta PBW w Kielcach Filia we Włoszczowie przygotowała dla uczniów szkół średnich prelekcję multimedialną "Zbigniew Herbert - twórca niezłomny".
W okresie listopad - grudzień  przeprowadzono łącznie 10 lekcji. Na zakończenie cyklu spotkań na ostatniej lekcji w dn. 18 grudnia 2019 r., w której uczestniczyli przedstawiciele 5-ciu klas maturalnych Zespołu Szkół nr 3,  Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka przy ZS nr 3 we Włoszczowie przeprowadziły  konkurs "Czytanie Herberta". Główne cele konkursu to rozwijanie zdolności pięknego czytania wierszy, zachęcanie uczniów do występów publicznych i popularyzacja poezji wśród młodzieży, a w szczególności poezji Zbigniewa Herberta.

W konkursie wzięło  udział po  dwóch uczniów z każdej klasy maturalnej. Każdy uczestnik konkursu czytał dwa wiersze Zbigniewa Herberta. Uczestników ocenili uczniowie z pozostałych klas w oparciu o przygotowane kryteria. Każdy uczestnik maksymalnie mógł zdobyć 15 punktów od każdego oceniającego. 

Po zakończeniu konkursu uczniowie obejrzeli prelekcję multimedialną o Poecie. W tym samym czasie obradowało Jury, które po podliczeniu głosów przyznało następujące nagrody i wyróżnienie:

- I miejsce - Adrian Stangret  (opiekun Aneta Standerska),
- II miejsce - Anna Uchrońska (opiekun Anna Maciejczyk-Kałuża),
- III miejsce - Magdalena Witczyk (opiekun Aneta Standerska),
- wyróżnienie - Katarzyna Leśniak  (opiekun Iwona Kostecka).

Nagrody dla laureatów I, II III miejsca i wyróżnienia  ufundowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Każdy z uczestników otrzymał upominki od Banku Spółdzielczego we Włoszczowie i książki ufundowane przez ZS nr 3. Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu  i uczniom za wspaniałą atmosferę.

J. Kowalska