Filia we Włoszczowie

2014 Rokiem Oskara Kolberga

Z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego etnografa i kompozytora Oskara Kolberga (1814-1890), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie przygotowała wystawę
pt. ,,2014 Rokiem Oskara Kolberga”. To on jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w monumentalnym dziele zatytułowanym
„Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Wystawę, prezentującą sylwetkę Oskara Kolberga oraz jego dorobek naukowy, można oglądać do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy!