Filia we Włoszczowie

Spotkanie z Mieczysławem Guździołem 

2 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie młodzieży I LO we Włoszczowie z Mieczysławem Guździołem, emerytowanym nauczycielem, instruktorem - seniorem Związku Harcerstwa Polskiego, członkiem Zarządu Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury i Przewodniczącym Rady Programowej Izby Regionalnej we Włoszczowie, odznaczonym wieloma nagrodami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Weterana Walk o Niepodległość, Medalem "Pro Patria”.
W trakcie spotkania Pan Mieczysław opowiadał  o swych przeżyciach z okresu okupacji niemiecko-sowieckiej w rodzinnym mieście Przemyślu. Szczególne miejsce we wspomnieniach naszego Gościa zajęła działalność w konspiracyjnym harcerstwie Szare Szeregi, w tym roznoszenie podziemnej prasy, ulotek, wywieszanie flag biało-czerwonych z okazji świąt narodowych, malowanie na murach znaku Polski Walczącej. Wspomnienia wojenne objęły również prześladowania członków Szarych Szeregów przez Urząd Bezpieczeństwa. Między wspomnieniami  z okresu wojny znalazły się również wspomnienia z pracy w Liceum Ogólnokształcącym, a także odniesienia do bieżących zagadnień z zakresu edukacji i sytuacji politycznej.
Mieczysław Guździoł z dniem 1 lutego 1951 r. rozpoczął pracę w LO we Włoszczowie, gdzie pracował początkowo jako nauczyciel języka rosyjskiego, później wychowania fizycznego, a następnie jako wychowawca w internacie. Po przejściu na emeryturę w 1986 r. prowadzi aktywną działalność społeczną. Ale to już temat na następne spotkanie…

Justyna Kowalska