Filia we Włoszczowie

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 - podsumowanie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia we Włoszczowie  włączyła się  w obchody tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa poprzez przygotowanie wystawy "Pocztówki z dawnej Włoszczowy". Ekspozycja przedstawia karty pocztowe i zdjęcia umieszczone w albumie Cezarego Nowaka i Michała Staniaszka W dawnej Włoszczowie. Fotografie, ukazujące Włoszczowę w latach 1913-1943.  Spacer po dawnej Włoszczowie rozpoczyna się w  okresie zaboru rosyjskiego, kiedy to w 1913 r. kielecki fotograf Adam Badzian wydał pierwsze widokówki przedstawiające rynek i zabytkowy kościół parafialny. Dalej sentymentalna podróż po mieście przenosi się  w czasy okupacji austriackiej podczas I wojny światowej, gdzie zaistniałe zmiany, m.in. przemianowane na język niemiecki nazwy ulic i placów, zostały odzwierciedlone w serii 6. pocztówek wydanych nakładem Stanisława Saneckiego. Kolejne fotografie, w większości autorstwa  Abrama Pieczystego, ukazują Włoszczowę w okresie międzywojennym, tętniącą życiem społeczno-kulturalnym, uroczystościami patriotycznymi i kościelnymi. Wędrówkę przez dawną Włoszczowę kończą fotografie z okresu II wojny światowej wykonane przez niemieckich żołnierzy, przedstawiające chociażby wyludniony rynek w dniu wkroczenia Niemców czy późniejsze ujęcia z targu i  włoszczowskich uliczek.
We wrześniu przeprowadzono łącznie 9 lekcji w oparciu o przygotowaną wystawę. Naszymi gośćmi byli uczniowie włoszczowskich szkół oraz 2 grupy z Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostrowa (gmina Krasocin). Kolejne lekcje przewidziane są na październik.

J. Kowalska