Filia we Włoszczowie

XXIV Tydzień Kultury Języka (7-12 marca 2016 r.)

Tegorocznym motywem przewodnim Tygodnia Kultury Języka był jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej "Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie włączyła się w obchody XXIV Tygodnia Kultury Języka poprzez przygotowanie lekcji bibliotecznej "Za zielonymi drzwiami - twórczość ks. Jana Twardowskiego", wystawy "W świecie poezji ks. Jana Twardowskiego" oraz bibliografii podmiotowo-przedmiotowej Ksiądz Jan Twardowski - życie i twórczość. Łącznie przeprowadzono 13 lekcji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu włoszczowskiego, na których zaprezentowano życie poety oraz jego twórczość. Podczas zajęć uczniowie nie tylko recytowali wybrane wiersze ks. Twardowskiego, ale również wysłuchali je z nagrań w wykonaniu samego twórcy. Na zakończenie zaprezentowano krótki film dokumentalny pt. "Jan od Biedronki" (1996), ukazujący wizerunek ks. Twardowskiego jako bohatera łączącego dwa powołania: literackie i kapłańskie.

A. Klimczyk