Filia we Włoszczowie

220. rocznica urodzin Stanisława Jachowicza - wystawa - lekcje

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie zaprasza na wystawę "220. rocznica urodzin Stanisława Jachowicza" i  zajęcia  "Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza".
17 kwietnia 2016 r. mija 220. rocznica urodzin bajkopisarza, działacza społecznego i pierwszego autora wierszy przeznaczonych dla dzieci - bajek, powiastek i tekstów do piosenek. Z wykształcenia filolog, miłośnik literatury polskiej i niemieckiej, nauczyciel języka polskiego, przez całe życie poświęcał się pracy filantropijnej, głównie opiece nad sierotami. Twórczość dla dzieci rozpoczął w 1824 r. wydaniem „Bajek i powieści”, które były sześciokrotnie za jego życie wznawiane w różnych wersjach, dopełnianych coraz to nowymi utworami. Poza wierszami dla dzieci publikował równie dziełka metodyczne (Rozmowy mamy z Józią, 1830), utwory moralizatorskie (Rady wuja dla siostrzenic, 1855), a także książeczki służące nauce (Źródło wiadomości dla dziatek polskich,1849) Był również autorem popularnego podręcznika gramatyki Pomysły poznania zasad języka polskiego.

Jachowicz jest powszechnie uważany za najlepszego bajkopisarza dla dzieci swojej epoki i twórcę polskiej literatury dla dzieci. Niektóre z jego wierszyków, jak Chory kotek (Pan kotek był chory...) czy Andzia są nadal publikowane i lubiane przez dzieci. Gośćmi biblioteki byli już uczniowie klasy III-IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobromierzu. Serdecznie zapraszamy!

Justyna Kowalska