Filia we Włoszczowie

"Dyskalkulia" - spotkanie nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli matematyki w kl. IV-VI

24 maja 2016 r. w siedzibie PBW Filii we Włoszczowie odbyło się spotkanie dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej: "Dyskalkulia - trudności w uczeniu się matematyki. Od diagnozy do skutecznej pomocy" zorganizowane wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie. Spotkanie zostało przygotowane w ramach organizowania i prowadzenia wspomagania szkół.

Przebieg spotkania:

  1. Prezentacja multimedialna: "Dyskalkulia - trudności w uczeniu się matematyki. Od diagnozy do skutecznej pomocy" (PP-P we Włoszczowie).
  • Terminologia oraz definicja dyskalkulii.
  • Dyskalkulia w świetle międzynarodowych klasyfikacji.
  • Objawy dyskalkulii.
  • Problem diagnozy, terapii i innych form pomocy.
  1. Dyskusja i wymiana doświadczeń na temat metod pracy z uczniem z dyskalkulią.
  2. Zapoznanie z literaturą dotyczącą dyskalkulii w oparciu o wystawę i zestawienie bibliograficzne (PBW Filia we Włoszczowie)

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za udział w spotkaniu!

Justyna Kowalska