Filia we Włoszczowie

Otwarte Zasoby Edukacyjne  - spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia i nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

25 maja 2016 r. w PBW Filii we Włoszczowie odbyło się kolejne szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Tematem przewodnim spotkania były Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE). Na spotkaniu omówiono zagadnienie prawa autorskiego w odniesieniu do utworów publikowanych w sieci, a następnie dyskutowano nad ideą i korzyściami płynącymi z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce i na świecie. W trakcie spotkania nauczyciele bibliotekarze zapoznali się z prezentacją Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej i każdego nauczyciela autorstwa p. Barbary Skarżyńskiej ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W części warsztatowej, w oparciu o przewodniki po OZE, wyszukiwano w Internecie repozytoria gromadzące zasoby głównie na wolnych licencjach, znajdujące się w Domenie Publicznej. Na zakończenie spotkania nauczyciele wymieniali doświadczenia na temat realizacji programu "Książki naszych marzeń" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. W spotkaniu uczestniczyło 14. nauczycieli z 11. placówek oświatowych.

Justyna Kowalska