Filia we Włoszczowie

Spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

9 grudnia 2016 r. w PBW Filii we Włoszczowie odbyło się kolejne szkolenie w ramach  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Tematem przewodnim spotkania były zasady użycia sześciu głównych licencji Creative Commons, które omówiono na podstawie  prezentacji "Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej
i każdego nauczyciela" autorstwa p. Barbary Skarżyńskiej ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W  kolejnej części spotkania Katarzyna Andzel ze Szkoły Podstawowej z Czarncy podzieliła się z uczestniczkami informacjami z seminarium "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej", zorganizowanego w PBW w Kielcach w dn. 8 grudnia br. Na zakończenie nauczyciele podzielili się uwagami na temat realizacji programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 oraz wypełnili ankietę przygotowaną przez ŚCDN i PBW w Kielcach, mającą służyć  zebraniu opinii na temat dotychczasowej  pracy sieci. W spotkaniu uczestniczyło 12. nauczycieli z 9. placówek oświatowych.

Justyna Kowalska