Zalecenia formalne

Publikacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora
 • tytuł publikacji 
 • nazwa instytucji w której pracuje autor
 • krótka notka o autorze (wykształcenie, wykonywany zwód, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe publikacje)

Wytyczne typograficzne:

 • format - A4
 • objętość 
  artykuł - 10-15 s.
  bibliografia  - bez ograniczeń
 • font - 12 pkt., Arial
 • interlinia - 1,5
 • marginesy - 2,5 cm 
 • przypisy - indeks górny, numeracja arabska, treść przypisu w stopce strony, ewentualnie u dołu strony, wyraźnie oddzielona od tekstu głównego
 • bibliografia załącznikowa - na końcu artykułu

Materiał ilustracyjny: 

 • każda ilustracja jako osobny plik (.jpg, .tif, .eps) numerowany 001, 002, 003, ...
 • rozdzielczość - 300 dpi
 • do każdej ilustracji dołączony tytuł, oraz podpis autora (w sytuacji gdy autorem ilustracji jest inna osoba)

W przypadku  ilustracji, autor powinien dołączyć krótkie oświadczenie potwierdzające prawo (lub zgodę autora ilustracji) do wykorzystania nadesłanego materiału ilustracyjnego w publikacji pt. "...."