Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czytelniku!

Jeśli nie znalazłeś w naszych zbiorach poszukiwanej pozycji, to biblioteka w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzi na Twoje życzenie materiały, których brakuje w zbiorach bibliotek kieleckich. Usługa jest  bezpłatna i dostępna dla wszystkich pełnoletnich czytelników. Z zamówionych materiałów można skorzystać wyłącznie na miejscu, w Czytelni naszej biblioteki.
Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy danej pozycji nie ma w innych kieleckich bibliotekach, oraz zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Przed złożeniem zamówienia przeczytaj Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Zamówienia można składać:

– osobiście w Wypożyczalni biblioteki
– pocztą elektroniczną
– na rewersach papierowych

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne:

Autor, tytuł, miejsce, rok wydania – w przypadku zamawiania książki.
Autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł, rocznik, numer czasopisma – w przypadku artykułu z wydawnictwa ciągłego.

O realizacji zamówienia czytelnik zostaje powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.
Biblioteka sprowadza również skany fragmentów książek i czasopism.

Biblioteki, które chcą nawiązać współpracę zobowiązane są wypełnić deklarację. Wzór – Załącznik 1 – należy wypełnić i przesłać na adres: miedzybiblioteczna@pbw.kielce.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Kontakt:
mgr Iwona Sroczyńska
41 34 428 61 Wypożyczalnia
miedzybiblioteczna@pbw.kielce.pl