Wytyczne redakcyjne

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Prezentujemy Państwu wytyczne redakcyjne, które obowiązują wszystkich autorów nadsyłających teksty do publikacji w naszym wydawnictwie. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z redaktorami merytorycznymi.

Publikacja jako spis bibliograficzny

Przypisy i bibliografia załącznikowa

Zalecenia formalne

Publikacja powinna zawierać:

   • imię i nazwisko autora
   • tytuł publikacji 
   • nazwa instytucji w której pracuje autor
   • krótka notka o autorze (wykształcenie, wykonywany zwód, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe publikacje)

Wytyczne typograficzne:

   • format – A4
   • objętość 
    artykuł – 10-15 s.
    bibliografia  – bez ograniczeń
   • font – 12 pkt., Arial
   • interlinia – 1,5
   • marginesy – 2,5 cm 
   • przypisy – indeks górny, numeracja arabska, treść przypisu w stopce strony, ewentualnie u dołu strony, wyraźnie oddzielona od tekstu głównego
   • bibliografia załącznikowa – na końcu artykułu

Materiał ilustracyjny: 

   • każda ilustracja jako osobny plik (.jpg, .tif, .eps) numerowany 001, 002, 003, …
   • rozdzielczość – 300 dpi
   • do każdej ilustracji dołączony tytuł, oraz podpis autora (w sytuacji gdy autorem ilustracji jest inna osoba)

W przypadku  ilustracji, autor powinien dołączyć krótkie oświadczenie potwierdzające prawo (lub zgodę autora ilustracji) do wykorzystania nadesłanego materiału ilustracyjnego w publikacji pt. “….”