Zespół redakcyjny

Międzywydziałowy zespół redakcyjny

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 5
tel. (041) 344-28-61; tel/fax (041) 344-62-01

Redakcja merytoryczna
Dorota Parkita (Wypożyczalnia) dorota.parkita@pbw.kielce.pl
Małgorzata Pronobis (Wypożyczalniamalgorzata.pronobis@pbw.kielce.pl

Korekta
Edyta Smolińska (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) edyta.smolinska@pbw.kielce.pl

Redakcja techniczna, DTP i opracowanie graficzne 
Robert Kardas (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) robert.kardas@pbw.kielce.pl

Projekty i opracowanie graficzne, druk i oprawa
Edyta Smolińska (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) edyta.smolinska@pbw.kielce.pl

Projekty i opracowanie graficzne
Edyta Grabowska (Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji) edyta.grabowska@pbw.kielce.pl