Zespół redakcyjny

Międzywydziałowy zespół redakcyjny

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 5
tel. (041) 344-28-61; tel/fax (041) 344-62-01

Redakcja merytoryczna
Dorota Parkita (Wypożyczalnia) wypozyczalnia@pbw.kielce.pl
Małgorzata Pronobis (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) opracowanie@pbw.kielce.pl

Korekta
Beata Warmuzek (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) gromadzenie@pbw.kielce.pl
Magdalena Mularczyk (Wypożyczalnia) wypozyczalnia@pbw.kielce.pl 
Edyta Smolińska (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) opracowanie@pbw.kielce.pl

Redakcja techniczna, DTP i opracowanie graficzne 
Robert Kardas (Wydział Zbiorów Multimedialnych) icim@pbw.kielce.pl

Projekty i opracowanie graficzne, druk i oprawa
Edyta Smolińska (Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów) opracowanie@pbw.kielce.pl

Projekty i opracowanie graficzne
Edyta Grabowska (Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji) metodyczny@pbw.kielce.pl