Opłaty

  • Przekroczenie terminu zwrotu książek skutkuje naliczaniem przez komputerowy system biblioteczny opłaty w wysokości 0,10 zł od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
  • Zgodnie z Zarządzeniem 15/2020 Dyrektora PBW w Kielcach z dn. 25 maja 2020 r. opłaty za przetrzymanie książek należy wpłacać na konto:
    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach PKO BP 89 1020 2629 0000 9302 0342 8034.
    Tytuł wpłaty: Kara za przetrzymanie książek, numer legitymacji czytelnika i filia, w której czytelnik przetrzymał książkę.
  • Wypożyczalnia nie pobiera opłat za wydanie legitymacji czytelniczej i jej duplikatu.
  • Nie pobiera się także opłat za sprowadzenie materiałów z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.