Usługi reprograficzne

Skanowanie

Dla własnego użytku osobistego czytelnika z materiałów dostępnych wyłącznie w Bibliotece wykonywane są bezpłatnie skany i przesyłane na adres e-mail lub nagrywane na inny nośnik będący własnością czytelnika.

Skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych do formatu PDF jest wykonywane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z dn. 04.02.1994 art.23)
W zależności od stanu zachowania dokumentu Bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługi nie obejmują materiałów wydanych przed 1945 r.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 31.12.2019 r. Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Z uwagi na prawa autorskie usługa nie obejmuje skanowania całych książek ani ich większych fragmentów (maks. do 20 % objętości) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach nie udziela zezwolenia na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie materiałów reprodukowanych z jej zbiorów oraz nie bierze odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego dokonane przez Zamawiającego.