Usługi reprograficzne

Skanowanie

Dla własnego użytku osobistego czytelnika z materiałów dostępnych wyłącznie w Bibliotece wykonywane są bezpłatnie skany i przesyłane na adres e-mail lub nagrywane na inny nośnik będący własnością czytelnika.

Skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych do formatu PDF jest wykonywane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z dn. 04.02.1994 art.23)
W zależności od stanu zachowania dokumentu Bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługi nie obejmują materiałów wydanych przed 1945 r.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 31.12.2019r. Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.