Prawo oświatowe

Z myślą o czytelnikach, którzy poszukują aktualnej informacji prawnej z zakresu oświaty i bibliotekarstwa, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach od września 2011 roku oddaje do użytku nowe źródło. Prawo oświatowe to comiesięczny wykaz artykułów prasowych w wyborze na temat interpretacji i zastosowania przepisów prawa obowiązujących w placówkach oświatowych.
Zestawienie – tworzone w oparciu o prenumerowane przez bibliotekę czasopisma – zawiera informacje prawne dotyczące np.: funkcjonowania szkół i bibliotek, praw i obowiązków dyrektorów oraz nauczycieli, rozwoju zawodowego nauczycieli, nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że zaproponowane źródło będzie stanowić pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień natury prawnej.

Rok 2019
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik

Rok 2018
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień     

Rok 2017
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Rok 2016
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień          

Rok 2015
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień     

Rok 2014
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień 

Rok 2013
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Rok 2012
Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec-Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Rok 2011
Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień