Zbiory

Zbiory

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach (biblioteka główna) zostało zgromadzonych 265 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 244 tys. książek, 9 tys. zbiorów multimedialnych i 12 tys. oprawnych roczników czasopism. Rocznie prenumerowanych jest ok. 170 tytułów czasopism w większości naukowych.

Zbiór czasopism liczy łącznie 1 595 tytułów, w tym 180 to periodyki przedwojenne. Ofertę uzupełnia prenumerata 8 tytułów czasopism w wersji elektronicznej.

Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem bibliografii zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej. Są to m.in. Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, Bibliografia polska K. Estreichera, Bibliografia Historii Polskiej opracowana przez L. Finkla, bibliografia narodowa bieżąca: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Polska Bibliografia Lekarska.

Zbiory multimediów to: 3 tys. taśm magnetofonowych, 1785 płyt winylowych, 980 taśm wideo, 24 zwoje mikrofilmów, 212 zestawów przezroczy i 618 zestawów grafik, 350 płyt CD, 1100 płyt DVD, 260 dokumentów elektronicznych, dokumenty życia społecznego, publikacje książkowe i czasopisma z zakresu informatyki. Na różnorodnych nośnikach znajdzie czytelnik materiały edukacyjne, pomoce do nauki języków obcych, filmy, nagrania muzyczne, gry edukacyjne.