Repozytorium

Zapraszamy do korzystania z naszego Repozytorium.
Zawiera wersje elektroniczne wybranych dokumentów historycznych i współczesnych (książek i czasopism).
Z treścią publikacji zapoznać się można w siedzibie PBW, na stanowiskach komputerowych w wydziałach: Multimedialnym/ICIM, Informatorium, Czytelnia.
Zasób ten będzie systematycznie uzupełniany.