Repozytorium

Zapraszamy do korzystania z naszego “Repozytorium”, które zawiera wersje elektroniczne wybranych dokumentów historycznych i współczesnych
(książek i czasopism).
Z treścią publikacji zapoznać się można w siedzibie PBW, na stanowiskach komputerowych w Czytelni.
Zasób ten jest systematycznie uzupełniany.

Robert Kardas