XVIII Tydzień Bibliotek – wystawa

PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim włączyła się po raz kolejny w obchody Tygodnia Bibliotek. „Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2021 brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Autorką hasła jest Marzena Przybysz, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP. Hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” niesie w sobie semantyczną lekkość i swobodę, która pozwala myśleć o bibliotece, jako miejscu, gdzie wszystko zależy od Ciebie, miejscu, które nic nie wymusza, jedynie zaprasza, a jednocześnie wybór, czy skorzystasz z zaproszenia, pozostawia Tobie, Twojej woli, aktywności, a przede wszystkim determinacji. W przeciwieństwie do dotychczasowych haseł promujących „Tydzień Bibliotek”, to hasło jest silnie upodmiotowione, nie ma w sobie zbędnego patosu, który wynosi przestrzeń biblioteczną do poziomu pomnikowej instytucji kultury, w której wypada być, aby poczuć się częścią kolektywnego spełnienia, zbiorowego uczestnictwa w kulturze. Wyrażenie „Znajdziesz mnie w bibliotece”, ma w sobie jakiś rodzaj intymności, osobistego przeżycia, wręcz w sposób naturalny przywołuje obrazy bohaterów książek, filmów, piosenek, którzy biegną w to jedno jedyne miejsce, gdzie mogą odnaleźć, spotkać, przyjaciela, przyjaciółkę, gdzie czeka na nich ktoś ważny, najważniejszy w określonej chwili, może nawet przygoda, albo miłość życia”.

Źródło informacji: Krzysztof Dąbkowski, członek Prezydium ZGSBP „Znajdziesz mnie w bibliotece” hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23056&prev=409

Justyna Polanowska