Przyroda nas zachwyca, ekologia zobowiązuje

Przyroda nas zachwyca, ekologia zobowiązuje

W dniach 11-12 kwietnia PBW w Kielcach odwiedzili uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 34 i 12. W ramach projektu edukacyjnego ,,Przyroda nas zachwyca, ekologia zobowiązuje” realizowanego w ramach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, określonego przez Ministra Edukacji i Nauki pn.: ,,Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała dla dzieci lekcje biblioteczne. Zajęcia były prowadzone przez Paulinę Pytlas, edukatora z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Lekcje miały na celu podkreślenie ważnej roli przyrody w naszym codziennym życiu i konieczności ochrony środowiska.

Marta Boszczyk
Łukasz Kwiecień
Marta Trela

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor PBW w Kielcach