Współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego

Współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego

5 maja 2022 r. naszą Bibliotekę odwiedził Pan Tomasz Kałuża. Jako radny II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego realizował zadania wynikające z podpisanego Porozumienia o współpracy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach a Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego. Działania te polegały głównie na propagowaniu kultury czytelniczej wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. W wyniku współpracy z radnym udało się nam zrealizować kilka istotnych inicjatyw polegających na zaspokojeniu potrzeb czytelniczych osób starszych oraz wsparciu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pan Tomasz Kałuża z ogromnym zainteresowaniem obejrzał aktualną wystawę „Las wokół Nas”, którą zaprezentowali mu autorzy ekspozycji.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielowi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za owocną współpracę i życzymy dalszych sukcesów w obszarze pracy kulturalno-oświatowej.

Nauczyciele – bibliotekarze i dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sylwester Kasprzyk