Mnisi i Hutnicy – wystawa prac uczniów Ogniska Plastycznego w Starachowicach

Mnisi i Hutnicy – wystawa prac uczniów Ogniska Plastycznego w Starachowicach

W starachowickiej filii PBW Kielce, w miesiącach maj, czerwic, lipiec 2022, dzięki uprzejmości Pana Sylwestra Kiełka – Dyrektora Ogniska Plastycznego w Starachowicach, była możliwość obejrzenia wystawy prac uczniów pod hasłem ,,Mnisi i Hutnicy”. Prace te powstały w trakcie plenerów w Opactwie Cystersów w Wąchocku oraz na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w latach 2011-2021. Opiekunami uczniów byli nauczyciele Ogniska Plastycznego: Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Ryszard Uziębło i Dyrektor Ogniska Sylwester Kiełek.

Projekt „Mnisi i Hutnicy” jest wspólną inicjatywą Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i tytuł wystawy powstał dzięki uprzejmości Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Inicjatorką zorganizowania tej wystawy w starachowickiej filii PBW Kielce jest Aldona Adamczyk.

 Aldona Adamczyk