XXX Europejskie Dni Dziedzictwa

XXX Europejskie Dni Dziedzictwa

30. jubileuszowe Europejskie Dni Dziedzictwa były w tym roku kolejną okazją do promowania historii i kultury regionu.
“Połączeni miejscem – Miejsca pamięci: Pomniki naszych walk o niepodległość 1863-1864; 1914-1918 na terenie ziemi staszowskiej” – Tym właśnie tematem rozpoczęliśmy spotkanie, które Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała 20 września 2022 roku dla młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie. Prelekcję multimedialną poprowadził Marek Lis, historyk, bibliotekarz, regionalista, autor wielu publikacji historycznych. Uczniowie podczas spotkania poznali pomniki, tablice i miejsca pamiątkowe związane z walkami o niepodległość na ziemi staszowskiej. Była to ciekawa lekcja historii.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji historycznych autorstwa prelegenta.

Monika Stemplewska