Kolejna lekcja o kampanii wrześniowej

Kolejna lekcja o kampanii wrześniowej

We wtorek 20 września pińczowską filię PBW w Kielcach odwiedziła kolejna, już piąta w ciągu ostatnich kilku dni, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie. Tym razem gościliśmy klasę VIII D pod opieką p. Agnieszki Pasternak. Okazją do wizyty – podobnie jak w poprzednich przypadkach – była 83. rocznica napaści hitlerowskich Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. Prowadzący lekcję Marcin Salamon przybliżył uczniom genezę wybuchu wojny – od dojścia Hitlera do władzy w Niemczech w 1933 r. poprzez aneksję Austrii i Czechosłowacji oraz żądania terytorialne wobec Polski. Następnie przedstawił przebieg kampanii wrześniowej, poszczególne bitwy, udział ludności cywilnej w walkach i metody prowadzenia walki przez najeźdźców. Położył duży nacisk na kontynuację wysiłku zbrojnego Polski i Polaków po klęsce wrześniowej omawiając udział poszczególnych polskich jednostek w walkach na frontach II wojny światowej: na Zachodzie, w Afryce, we Włoszech i na froncie wschodnim. W trakcie prelekcji przedstawił rozmaite publikacje książkowe, czasopisma, kopie zdjęć, reprinty gazet i plakatów z 1939 r. oraz różne zestawienia statystyczne. Uczniowie wykazali zainteresowanie omawianym zagadnieniem a część z nich zadawała pytania.
Wtorkowa lekcja stanowiła dla młodzieży uzupełnienie wiedzy o wojnie obronnej Polski w 1939 r. zdobytej kilka dni wcześniej podczas lekcji historii. Pozwoliła spojrzeć na pierwszy etap II wojny światowej z innej strony – poprzez rozmaite opracowania oraz materiały graficzne będące wiernymi kopiami niedostępnych w dzisiejszych czasach źródeł historycznych.

Marcin Salamon