PRELEKCJA Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

PRELEKCJA Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

https://www.facebook.com/PBW.Kielce/videos/753628776710290

W piątek 1 marca w holu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie odbyła się okolicznościowa prelekcja na temat polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. Została zorganizowana przez nauczycieli pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach – z okazji przypadającego w tym dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIII A i VIII B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie, uczniowie klasy I Technikum Logistyczno-Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie i uczniowie klasy II z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Prelekcję zaszczycił swoją obecnością dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach p. Sylwester Kasprzyk. Na początku przywitał wszystkich przybyłych i przybliżył ideę obchodzonego tego dnia święta. Dyrektorowi towarzyszyła p. Anna Curyłło – nauczyciel bibliotekarz z kieleckiej placówki.
Prelekcję wygłosił historyk a zarazem nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w filii PBW w Pińczowie Marcin Salamon. Omówił sytuację społeczno-polityczną na ziemiach polskich w ostatnich dniach II wojny światowej, okoliczności narodzin antykomunistycznego oporu, metody i skalę komunistycznych represji oraz strukturę i liczebność podziemia. Przedstawił ponadto informacje na temat najważniejszych bitew partyzanckich stoczonych przeciw formacjom NKWD, Armii Czerwonej, UB, KBW, MO i LWP – pod Surkontami, Miodusami Pokrzywnymi, w Lesie Stockim, pod Kuryłówką, szereg akcji rozbijania komunistycznych więzień itp. Przybliżył także prawie dwadzieścia sylwetek najsłynniejszych żołnierzy podziemia i ich losy, informacje dotyczące amnestii z lat 1945 i 1947 oraz sfałszowanych wyborów ze stycznia 1947 r. Prelekcja połączona była z prezentacją multimedialną własnego autorstwa. Dzięki temu uczestnicy lekcji mieli okazję zapoznać się z obszernym materiałem ikonograficznym związanym z omawianym zagadnieniem.
Po zakończeniu wykładu dyrektor kieleckiej placówki przeprowadził mini-konkurs wśród uczniów na temat poznanych zagadnień. Uczniom zadano sześć pytań – dwa zadał dyrektor Sylwester Kasprzyk, dwa kolejne – kierownik pińczowskiej filii Robert Karpiński i dwa ostatnie – prowadzący lekcję – Marcin Salamon. Uczniom, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi dyrektor p. Sylwester Kasprzyk wręczył nagrody. Upominkami zostali uhonorowani także nauczyciele – opiekunowie poszczególnych klas biorących udział w spotkaniu. Po prelekcji kierownik pińczowskiej filii PBW w Kielcach Robert Karpiński zaprezentował uczniom SP nr 1 w Pińczowie i ZSZ w Pińczowie okolicznościową wystawę. Omówił poszczególne publikacje, które znalazły się na ekspozycji – książki, czasopisma, komiksy, atlasy, plakaty i multimedia. Omawiając je przybliżył kilka fragmentów życiorysów żołnierzy niezłomnych.
Najważniejszą część wystawy stanowią materiały opracowane przez Marcina Salamona – opis historii walki żołnierzy niezłomnych i zdjęcia kilkunastu z nich oraz zbiór ośmiu gazet wydawanych jako dodatki do gazety „Rzeczpospolita”, a pochodzących ze zbiorów Roberta Karpińskiego. Dodatki są zatytułowane „Żołnierze Wyklęci 1943 – 1963” i zawierają wiedzę na temat podziemia antykomunistycznego po wojnie dostępną w 2011 r., czyli roku wydania tych dodatków. Ciekawym fragmentem wystawy jest także seria komiksów wydawanych przez IPN pod tytułem „Wilcze Tropy”. Do tej pory wyszło sześć zeszytów. Czytelnicy mogą oglądać wystawę do 8 marca.
Składamy podziękowania nauczycielom biorącym udział w prelekcji: p. Ewie Kapałce (ZSZ w Pińczowie), p. Marcie Nowak (LO w Pińczowie) oraz p. Beacie Kocjan-Kuzie i p. Mariuszowi Powałkiewiczowi (SP nr 1 w Pińczowie). Dziękujemy także dyrekcjom wspomnianych szkół za dotychczasową współpracę. Przygotowali: Robert Karpiński, Marcin Salamon.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – prelekcja i wystawa