Obrady jury etapu wojewódzkiego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie”.

Obrady jury etapu wojewódzkiego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie”.

14 marca 2024 roku w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie jury etapu wojewódzkiego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Biblioteki – Sylwester Kasprzyk, który w imieniu organizatorów Konkursu (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie) przywitał jurorów. Podkreślono, że został on w tym roku objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

XXXIII Wojewódzki Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony, Zarządzeniem nr 15/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 r. w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.

https://kuratorium.kielce.pl/…/zarzadzenie-nr-15.2024-w…

Jury w składzie: Renata Bilska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Mariusz Kosmalski-Skowerski – muzyk, aktor, animator kultury, twórca Szkoły Wrażliwości w Kapkazach; Andrzej Karpiński – Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”; Paweł Sablik – dramaturg, reżyser, performer, wykładowca; dramaturg Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, po obejrzeniu 35 filmów Finalistów z nagraniami recytacji utworów lub fragmentów utworów poetyckich, których tematem – lub motywem jest historia, tradycja, kultura, walory przyrodnicze, folklor oraz sztuka regionu świętokrzyskiego, wyłoniło Laureatów Konkursu. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 marca 2024 r. na stronach internetowych organizatorów oraz podczas Finału, który odbędzie się 22 marca 2024 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach o godzinie 11.00.
Na uroczyste podsumowanie Konkursu zapraszamy wszystkich zwycięzców etapów powiatowych wraz z opiekunami.

Dziękujemy Jurorom za profesjonalną opinię o recytacjach oraz zaangażowanie i współpracę. Finalistom i ich Opiekunom gratulujemy serdecznie.

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w KielcachHanna Miernik
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
Koordynatorzy Konkursu:
Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień, Monika Wojteczek