„HISTORIA BIBLII” – NIEZWYKŁA WYSTAWA, OGROMNE ZAINTERESOWANIE!

„HISTORIA BIBLII” – NIEZWYKŁA WYSTAWA, OGROMNE ZAINTERESOWANIE!

W środę 3 kwietnia 2024 r. w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Pińczowie oraz na terenie pomieszczeń udostępnionych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Olrycha Szanieckiego w Pińczowie, odbył się wernisaż wystawy pod tytułem „Historia Biblii”. Ekspozycja została przygotowana przez kustosza pastora Marka Jankowskiego, we współpracy z Fundacją „Areopag” oraz Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Uroczystość otworzył kierownik Filii PBW w Pińczowie Robert Karpiński. Podkreślił, że wystawa ma charakter edukacyjny, pokazuje bogactwo Pisma Świętego i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych historią powstania niezwykłej księgi jaką jest Biblia. Uczestnicy wernisażu zwiedzili wystawę wraz z dwoma przewodnikami: kustoszem Michałem Dutkowskim oraz pastorem Jakubem Wojtkowskim. Zwiedzający obejrzeli replikę Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych, pierwszą stronicę Pisma wydrukowaną tekstem hebrajskim, replikę rękopisów z Qumran, reprint kodeksu z Aleppo i Septuaginty – czyli przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię Gutenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką Biblię Genewską, Wielką Biblię Króla Jakuba oraz stworzone w Polsce tłumaczenia – Biblię Jana Leopolity, Biblię Brzeską (pińczowską), Biblię Jakuba Wujka oraz Biblię Gdańską, stanowiące spuściznę dziedzictwa chrześcijańskiego. Wystawa prezentowana była od wtorku 2 kwietnia 2024 r. do soboty 6 kwietnia 2024 r. Nauczyciele Filii PBW w Pińczowie, Robert Karpiński i Marcin Salamon, w ramach kontynuacji współpracy w pińczowskimi szkołami podstawowymi i średnimi, zorganizowali wizyty uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja, Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Dygasińskiego oraz Zespołu Szkół „Awans”. Ogółem we wspomnianych lekcjach na temat historii Biblii wzięło udział trzynaście klas – na jedenastu lekcjach. Uczestniczyło w nich 281 uczniów i nauczycieli. Duża część prezentowanych podczas wspomnianych lekcji treści była zgodna z podstawą programową realizowaną w ramach obowiązkowych zajęć języka polskiego i historii. Oprócz uczniów i ich opiekunów wystawę odwiedziło blisko 80 osób prywatnych – indywidualnie i w małych grupach. Ogółem w ciągu pięciu dni historię Biblii w formie wystawy i prelekcji miało zatem okazję poznać prawie 360 osób. Przygotowali: Robert Karpiński, Marcin Salamon.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Historia Biblii – niezwykła wystawa