Konferencja Agora Dyrektora „Spotkania z prawem oświatowym” – podsumowanie

Konferencja Agora Dyrektora „Spotkania z prawem oświatowym” – podsumowanie

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym e-konferencja z cyklu Agora Dyrektora „Spotkania z prawem oświatowym”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
Tegoroczną edycję przeprowadzono w formule zdalnego dostępu za pomocą rozwiązań MS Teams. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom aspektów prawnych w zakresie finansów publicznych oraz pozyskiwania środków unijnych, podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów, dostarczenie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowani nauczyciele z Kielc i powiatu kieleckiego. Moderatorem spotkania była Katarzyna Malicka-Pędzik z Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego ŚCDN. Program konferencji obejmował wystąpienia trzech prelegentów oraz dyskusję poświęconą wymianie dobrych praktyk. Referaty dotyczące wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla oświaty w nowej perspektywie finansowej oraz nowego prawa zamówień publicznych dla oświaty wygłosili konsultanci ŚCDN: Maria Bednarska oraz Elżbieta Dudek. W trakcie spotkania zwrócono także uwagę uczestników na możliwości zdalnej współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach. Prezentację na ten temat przygotowała Marta Boszczyk – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. W swoim wystąpieniu wskazała obszary współpracy PBW w Kielcach ze środowiskiem oświatowym oraz wymieniła formy wspomagania nauczycieli w pracy zdalnej. Podała również przykłady działań zrealizowanych w czasie pandemii:
– e-konkursy (XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej, konkurs literacki D – C – D „Jeden z Dwudziestu”, konkurs plastyczny „Zabytki powiatu pińczowskiego”;
– webinaria („Doradztwo zawodowe – wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym”);
– e-konferencje;
– wykłady w sieci („Wielki zbiorowy wysiłek Polaków czyli Cud nad Wisłą – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej”),
– lekcje biblioteczne on-line,
– wystawy w sieci.
Przedstawiła e-usługi oferowane przez bibliotekę zwracając szczególną uwagę na możliwość zamawiania kwerend oraz skanów wybranych fragmentów publikacji za pomocą poczty elektronicznej. Zaprezentowała także zasoby cyfrowe, m.in.: wirtualną czytelnię publikacji naukowych IBUK, Biblioteczkę cyfrową, Zestawienia bibliograficzne i Czasopisma elektroniczne. Podkreśliła, iż współczesne narzędzia komunikacji dają możliwość skutecznej współpracy na odległość oraz obsługi czytelników wirtualnych. Zachęciła uczestników konferencji do korzystania z przygotowanych przez nauczycieli bibliotekarzy materiałów edukacyjnych opracowanych w programach Genial.ly, Padlet, Canva, Kahoot, Wakelet, udstępnionych na stronie internetowej biblioteki oraz Facebooku. Pokazała opcję samodzielnego zapisu do biblioteki poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a także rezerwowania, zamawiania i prolongowania zbiorów.

Na zakończenie prelegentka zaprosiła uczestników konferencji do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz edukacji.

Marta Boszczyk