Wyniki Konkursu „Kielce – Miasto Legionów”

Wyniki Konkursu „Kielce – Miasto Legionów”

Szanowni Państwo,

28 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbył się II etap konkursu „Kielce – Miasto Legionów”. Został on przeprowadzony w formie testu składającego się z 30 pytań (zamkniętych i otwartych). Za przeprowadzenie II etapu konkursu odpowiedzialna była Wojewódzka Komisja Konkursowa. Nad prawidłowym przebiegiem tego etapu konkursu czuwał m.in. Łukasz Kwiecień, reprezentujący PBW w Kielcach.Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Kielce – Miasto Legionów” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego Komisja Konkursowa przyznała tytuł Laureata i Finalisty w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu „Kielce – Miasto Legionów” zostały ogłoszone na stronie: https://kostka-kielce.pl/wyniki-konkursu-kielce-miasto…/

Wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i finalistów odbędzie się 12 maja 2022 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej przy ulicy św. Stanisława Kostki 17.Koordynatorzy konkursu:
Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBWw Kielcach

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Kielcach