1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić 

Witold Pilecki („Witold”) 

Pracownicy PBW w Kielcach uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Delegacja reprezentująca Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach – Dyrektor Sylwester Kasprzyk, Wicedyrektor Jacek Sabat oraz nauczyciele bibliotekarze Edyta Smolińska i Jolanta Fudali – oddała cześć żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski – Żołnierzom niezłomnym, składając kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz złożyła kwiaty i zapaliła znicz na kieleckich Piaskach, przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy AK, NSZ, WiN pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu w Kielcach.  

Zachęcamy do skorzystania ze zbiorów PBW w Kielcach związanych z tematyką “Żołnierzy Wyklętych”

https://www.kielce-pbw.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__%C5%BCo%C5%82nierze+wykl%C4%99ci&sort=byscore&view=1

Cześć i chwała Bohaterom! 

Dyrektor PBW Sylwester Kasprzyk
Wicedyrektor PBW Jacek Sabat
Edyta Smolińska 
Jolanta Fudali