XI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w XI edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja „Zawsze Warto”, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, partnerem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Uczniowie będą rywalizowali w ramach swojego województwa.

Dyktando będzie się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:

§ klasy IV-VI szkoły podstawowej,

§ klasy VII-VIII szkoły podstawowej,

§ szkoły ponadpodstawowe.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do poniedziałku 25 września 2023 r.

Etap szkolny odbędzie się w środę 27 września 2023 r.

Etap wojewódzki – w czwartek 26 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dyktandoniepodleglosciowe.pl

Laureaci Konkursu – uczniowie szkół podstawowych – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek mogą otrzymać 2 punkty na świadectwie szkolnym.

Dyktando Niepodległościowe to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, promujący poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów i postaci współczesnej historii Polski. Wezmą w nim udział uczniowie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego oraz liczna grupa szkół polskich za granicą.

XI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” zostało objęte honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Regulamin XI Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”: https://dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2023/Regulamin.pdf

Poradnik: https://dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2023/Poradnik.pdf

Plakat do pobrania: https://dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2023/DN-2023-plakat.pdf

Serdecznie zapraszamy!

ks. Jacek Kopeć Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Anna Pierzak Wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Renata Bilska Wicedyrektor DESTiSZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sylwester Kasprzyk Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Jacek Sabat Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Koordynatorzy:

Marta Boszczyk Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach marta.boszczyk@pbw.kielce.pl

Łukasz Kwiecień Wicekierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach lukasz.kwiecien@pbw.kielce.pl