Trzy lekcje w SP “Nazaret”

Trzy lekcje w SP “Nazaret”

29 stycznia 2024 roku Marta Trela, nauczyciel bibliotekarz z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Kielcach przeprowadziła trzy lekcje wyjazdowe w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach. W pierwszej lekcji brali udział uczniowie klasy szóstej. Z zainteresowaniem obejrzeli prezentację, która przybliżyła im historię książki i pisma od czasów najdawniejszych po współczesne. Obejrzeli także fragment filmu ,,Krzyżacy”, gdzie polscy rycerze odśpiewują ,,Bogurodzicę” – pieśń będącą jednym z najstarszych zabytków polskiego piśmiennictwa. W ramach podsumowania zajęć szóstoklasiści rozwiązali test wiedzy. Tematem drugiej lekcji była budowa książki i funkcje jej elementów. Prowadząca zajęcia zaprezentowała uczniom klasy piątej książki w twardej oprawie, miękkiej, w obwolucie, z wyklejkami. W ramach ćwiczeń praktycznych dzieci wypełniły karty pracy. Natomiast uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji o polskich symbolach narodowych. Wysłuchali m.in. legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poznali genezę hymnu państwowego, a także dowiedzieli się, jak wizerunek polskiego godła zmieniał się na przestrzeni wieków. Na zakończenie zajęć czwartoklasiści rozwiązali test ze znajomości naszych symboli narodowych i odśpiewali pieśń ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Przygotowała Marta Trela; autor zdjęć – Ewa Tarapata.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor PBW w Kielcac
h

Lekcje w kieleckiej szkole podstawowej…