Bezpieczeństwo w Internecie – zajęcia edukacyjne

Bezpieczeństwo w Internecie – zajęcia edukacyjne

Prowadzone przez naszą bibliotekę zajęcia z cyberbezpieczeństwa cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Tym razem na zaproszenie psychologa szkolnego 29 lutego 2024 r. spotkaliśmy się z uczniami klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie. Rozmawialiśmy z dziećmi na temat tego, co to jest Internet, czy należy podawać swoje dane osobom poznanym w sieci oraz jak kulturalnie zachowywać się w świecie wirtualnym. Zajęcia podsumowaliśmy zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Przygotowała Ewelina Raczyńska.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor PBW im Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach  

wraz z Pracownikami 

Bezpieczeństwo w Internecie – zajęcia