Zaproszenie na wernisaż wystawy „Historia Biblii”

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Historia Biblii”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wyjątkowej i niezwykle wartościowej Wystawy prezentującej historię Pisma Świętego, który odbędzie się w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego w Kielcach w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 16.00 oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Pińczowie w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00. Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, biblioteki, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii. Wystawa jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii tworzenia tej księgi oraz kolejne 2000 lat powstawania przekładów Biblii na języki narodowe. Zwiedzający wystawę mają możliwość przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na zwierzęcych skórach, na papirusie i pergaminach. Zobaczą pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Obejrzą także faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Kustosz Marek Jankowski
Fundacja „Areopag”
Korespondencyjna Szkoła Biblijna

Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego w Kielcach

Zaproszenie na wernisaż – “Historia Biblii”