Dwie lekcje o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

Dwie lekcje o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

W dniach 26 i 27 marca w pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach odbyły się dwie lekcje. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. II o profilu „technik logistyki” Zespołu Szkół „Awans”, pochodzący z Ukrainy i Kazachstanu wraz z nauczycielką p. Moniką Łęczek oraz uczniowie kl. VII C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie wraz z nauczycielką p. Elżbietą Kotulską. Lekcje dotyczyły życia i twórczości nowo obranego patrona biblioteki, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zostały oparte o zasoby okolicznościowej wystawy. Lekcje przeprowadził kierownik biblioteki Robert Karpiński. Nauczyciel przybliżył uczniom początki kariery literackiej i losy bohatera wystawy w okresie II wojny światowej, a następnie scharakteryzował jego twórczość opowiadając jakie rodzaje literackie były jego ulubionymi – opowiadania, dzienniki i eseje. Dzięki wystawie i pogadance młodzież poznała także tytuły najsłynniejszych dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz ich tematykę m.in. „Dziennik pisany nocą”, „Inny świat”, „Miasto zmęczenia”, „Piętno”, „Godzina cieni” i in. Przygotowali: Marcin Salamon, Robert Karpiński.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami

Gustaw Herling-Grudziński na dwóch lekcjach…