Historia pisma i książki

Historia pisma i książki

W piątek 5 kwietnia 2024 roku w naszej Bibliotece odbyła się lekcja z udziałem klasy 4 z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Tematyka dotyczyła historii pisma i książki. Młodzież miała okazję prześledzić ewolucję książki od formy kamiennej i glinianych tabliczek, poprzez ręczne przepisywanie książek aż do dzisiejszych czasów – formy elektronicznej. Uczniowie poznali różne formy pisma oraz najstarsze zabytki piśmiennictwa w Polsce, poświęcone tematyce religijnej i świeckiej. W ramach powtórzenia zdobytej wiedzy, wypełnili kartę pracy, którą wspólnie z prowadzącą omówili na zakończenie lekcji. W ramach zachęcenia do korzystania z oferty Biblioteki młodzież obejrzała najciekawsze pozycje książkowe znajdujące się w Czytelni m.in Atlas Wielkiego Elektora, Kodeks Wyszehradzki, książki napisane językiem Braille’a, Sto tysięcy miliardów wierszy. Przygotowała Anna Curyłło.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

Zespół Szkół Ekonomicznych w Naszej Bibliotece