Uczniowie poznali historię książki

Uczniowie poznali historię książki

Opatowska filia PBW w Kielcach kontynuuje współpracę w 2022 roku ze Szkołą Podstawową im. gen. F. Kamińskiego w Wojciechowicach. Na zaproszenie dyrekcji placówki pracownik biblioteki przeprowadził szereg tematycznych lekcji bibliotecznych.
W ramach współpracy uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych zatytułowanych “W świecie bajek i baśni” oraz “Baśniowy świat H. Ch. Andersena”. Z kolei uczniowie klasy V brali udział w lekcji bibliotecznej pt. “Łamańce językowe – emisja głosu i dykcji”. Klasy VII i VIII poznały historię książki i druku podczas lekcji bibliotecznej zatytułowanej “Od glinianej tabliczki do e-booka”.
Wszystkie spotkania z klasami I-III rozpoczynały się od zapoznania z zasadami korzystania z biblioteki. W trakcie spotkania dzieci poznały liczne baśnie Hansa Christiana Andersena.
Z kolei uczniowie klasy 5 ochoczo brali udział w nauce poprawnej dykcji co jest związane z prawidłową emisją głosu. Zanim przystąpili do łamańców językowych niezbędne było rozgrzanie przepony, mięśni twarzy i aparatu mowy. Uczniowie próbowali czytać teksty o różnym poziomie trudności. Klasy 7 i 8 z zainteresowaniem śledzili ewolucję książek na przestrzeni wieków.
Uczestnicy wszystkich lekcji już od samego początku aktywnie brali udział w przebiegu zajęć, a dzięki wykorzystaniu technologii multimedialnej lekcje były interesujące oraz skupiały uwagę uczniów na przedstawianych tematach.

Radosław Sroczyński