Obchody Roku Wojciecha Korfantego

Obchody Roku Wojciecha Korfantego

W 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, „jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską demokracją, wybitego polityka, myśliciela społecznego i publicysty”[1]. Wspomniany jubileusz został uhonorowany ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, włączając się w obchody Roku Dyktatora III powstania śląskiego, zorganizowała biograficzne wystawy opowiadające o twórcy odrodzenia Rzeczpospolitej po I wojnie światowej oraz wykłady jemu poświęcone.
Z tej okazji opracowana została także publikacja „Wojciech Korfanty: bibliografia przedmiotowa”. W drugim dniu zorganizowanych przez PBW w Kielcach obchodów, tj. 27 kwietnia 2023 r. do biblioteki na wernisaż wystawy przybył Wicewojewoda Świetokrzyski Rafał Nowak oraz uczniowie klasy IV a technikum z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, nauczyciele Klaudia Kowalik-Gębska i Wojciech Boroń, uczniowie klasy II z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz nauczyciele bibliotekarze Aleksandra Durlej i Dorota Kostyła. Dla przybylych do biblioteki gości został wygłoszony w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, wykład „Wojciech Korfanty – Polak, Ślązak, mąż stanu” przez dr Michała Zawiszę z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Prelegent wskazał na liczne aspekty biografii W. Korfantego świadczące o odgrywanej przez niego roli polityka zaangażowanego w wydarzenia historyczne istotne z perspektywy całego państwa polskiego.. Po wysłuchaniu prelekcji, uczestnicy zwiedzili wystawy „Oblicza Korfantego w 150. rocznicę urodzin (1873-1939)” i „Wojciech Korfanty – wybitny syn ziemi śląskiej, jeden z ojców niepodległości”. Pierwsza z prezentowanych ekspozycji została przygotowana przez Sławomira Stanowskiego – Adiunkta Działu Historii Muzeum Historii Katowic. Składa się z 13 plansz i przedstawia drogę życiową oraz działalność polityczną
i społeczną wybitnego Ślązaka, współtwórcy odrodzenia II Rzeczpospolitej. Wystawa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach ukazuje udział dyktatora III powstania śląskiego w procesie odbudowy państwa polskiego, jego sylwetkę na tle ówczesnej sceny politycznej oraz działalność publicystyczną.

Na zakończenie Dyrektor PBW w Kielcach Sylwester Kasprzyk zwrócił się do młodzieży, aby pamiętała o dziedzictwie i zaangażowaniu Wojciecha Korfantego w proces kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Prelegentowi podziękował za przedstawienie naukowej oceny wydarzeń historycznych, natomiast uczestnikom podziękował za udział w niniejszym wydarzeniu. Ponadto Dyrektor  podziękował koordynatorom za ich zaangażowanie w organizację wartościowych obchodów 150 rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego.

Koordynatorzy:

Marta Boszczyk Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

Łukasz Kwiecień Zastępca Kierownika Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

Anna Curyłło nauczyciel-bibliotekarz Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Marta Trela nauczyciel-bibliotekarz Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Krystian Mucha nauczyciel-bibliotekarz Filia PBW w Kazimierzy Wielkiej  


[1] Źródło https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000734/O/M20220734.pdf