Spotkanie autorskie z Panią prezes Związku Literatów Polskich Anną Zielińską – Brudek

Spotkanie autorskie z Panią prezes Związku Literatów Polskich Anną Zielińską – Brudek

W dniu 22 listopada 2023 roku, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach miało miejsce spotkanie autorskie z Panią Anną Zielińską–Brudek, prezes Związku Literatów Polskich Oddział Kielce. W przeszłości nauczycielka, dziennikarka i policjantka, dziś to utalentowana poetka, która poświęca swój czas sztuce słowa i jednoczeniu literackiej społeczności regionu świętokrzyskiego. Pani Anna jest autorką czterech tomów poezji: „Gorzkie owoce”, „Tymczasowi”, „W oknie zaufania” oraz „Ugina się dzień”. Poetka przybliżyła słuchaczom swoją twórczość opowiadając o doświadczeniach i inspiracjach, recytując wiersze, prezentując nagrania muzyczne własnych utworów, odpowiadając na pytania. Podczas spotkania zabrała głos Pani Martyna Śmiech, przewodnicząca koła „Literackie Światło Młodych”, zrzeszającego młodzież stawiającą pierwsze kroki w pisarstwie. Początkujący literaci spotykają się w ostatnie środy miesiąca w naszej bibliotece, w Zakątku Literackim, i chętnie przyjmują do swojego grona kolejnych entuzjastów pióra. Gości spotkania przywitał Dyrektor PBW w Kielcach Sylwester Kasprzyk. Wzięli w nim udział uczniowie oraz ich opiekunowie z kieleckich szkół średnich: Technikum Weterynaryjnego oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki. Spotkanie wpisało się w nurt kształtowania kultury literackiej młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że uczniowie zainspirowani bogatym światem słów Pani Anny będą odkrywać własne zamiłowanie do poezji, dostrzegą w niej narzędzie wyrażania uczuć, spostrzeżeń o świecie oraz do wyrażania siebie poprzez piękno słowa.

https://www.facebook.com/profile.php?

Z wyrazami szacunku

Dyrektor PBW w Kielcach

Spotkanie autorskie Pani Prezes Anny Zielińskiej – Brudek…