Legenda gór, czyli spotkanie z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej

Legenda gór, czyli spotkanie                   z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej

W tym roku szkolnym 2023/2024, na poniedziałkowych spotkaniach w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Agnieszka Jasińska przybliża uczestnikom legendy polskie, nawiązujące do historii Polski. Dzisiaj, druga grupa poznała tajemniczą legendę o śpiących rycerzach, czekających, aż na świecie zapanuje mądrość, dobroć i wiara. Przygoda młodego pasterza, tajemniczy rycerze i odsłuchana historia, były tłem do rozmów o pięknie polskich Tatr i polskiej historii oraz wspomnień z własnych górskich wycieczek. Przygotowała Agnieszka Jasińska.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor PBW w Kielcach  
wraz z Pracownikami

Warsztaty Terapii Zajęciowej